Karolinska Institute (Sweden)

Autism Policies

Välkommen

I PIP-studien, som står för The Preschool Brain Imaging and Behaviour Project, studerar vi barns beteende och hjärnans utveckling hos barn med autism och barn med typisk utveckling. Studien kommer för första gången att studera utvecklingen hos barn i förskoleåldern, med eller utan autism och andra relaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), i flera europeiska länder samtidigt. Studien involverar forskare från Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Frankrike och Sverige, och är en del av nätverken AIMS-2-TRIALS och CANDY.

Mer information om studien finns på vår svenska hemsida.

Vad handlar PIP-studien om och vad är målen med studien?

Vårt första mål med PIP-studien är att förstå mer om skillnader i hjärnans utveckling hos barn med olika bakgrund och hur dessa skillnader är kopplade till barnens sätt att tänka, känna och fungera i vardagen.

Vårt andra mål är att använda denna information för att bättre förstå hur skillnaderna i hjärnans utveckling påverkar olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, såsom autism, ADHD och utvecklingsförsening.

Vi hoppas att vår forskning i framtiden kommer att underlätta för barn med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att få diagnos tidigare och att insatserna till dessa barn blir bättre.

Vad innebär det att vara med i studien?

I PIP-studien följer vi utvecklingen hos en stor grupp med barn i förskoleåldern under tre års tid.

Vi ber vårdnadshavare att fylla i frågeformulär och att delta i intervjuer om deras barns beteende, utveckling, temperament och uppväxtmiljö.

I studien får barnen spela interaktiva spel och göra pekskärmsuppgifter på surfplatta. Vi gör också underökningar av barnens blick med eye-tracking och mäter barnens hjärnaktivitet och utveckling av hjärnan med hjälp av hjärnavbildningsmetoderna EEG och MR. 

Kontakta oss

Om du är intresserad av att delta i studien eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår forskningsassistent Linda Girke som nås på:

E-post: linda.girke@hotmail.com

Telefon: 070-2057652

Vem kan delta?

  • Barn med autism som är mellan 3 och 4 ½ år när de inkluderas i studien.
  • Barn med ADHD som är mellan 4 och 5 ½ år när de inkluderas i studien.
  • Barn med utvecklingsförsening som är mellan 3 och 4 ½ år när de inkluderas i studien.
  • Barn med typisk utveckling som är mellan 2 ½ och fyra år när de inkluderas i studien.