Ghent University (Belgium)

Autism Policies

Welkom

Welkom op de Belgische pagina van het ‘Preschool Brain Imaging and Behaviour Project’, in het kort PIP!

Waar gaat het onderzoek over?

De PIP studie is de eerste Europese studie naar de hersenontwikkeling van kleuters met en zonder autismespectrumstoornis (ASS) en gerelateerde neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. 

Ons eerste doel is om de variabiliteit in hersenontwikkeling van jonge kinderen met verschillende achtergronden beter te begrijpen. We willen vervolgens ook nagaan hoe deze verschillen in hersenontwikkeling samenhangen met de sociale, emotionele, gedragsmatige en cognitieve ontwikkeling van een kind.

Ons tweede doel is om deze informatie te gebruiken om de impact van verschillen in hersenontwikkeling op het ontstaan van verschillende ontwikkelingsstoornissen, zoals ASS, ADHD, ontwikkelingsvertraging en epilepsie beter te begrijpen. 

Dit onderzoek maakt deel uit van een groot Europees onderzoeksproject en wordt in totaal in vijf onderzoekscentra binnen Europa (België, Nederland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) uitgevoerd om zo tot een grote groep kinderen te komen. PIP maakt deel uit van de AIMS-2-TRIALS en CANDY consortia. 

We hopen dat de resultaten van dit onderzoek in de toekomst kunnen helpen bij een vroege diagnose en betere behandeling voor kinderen met ASS en andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.

Wat houdt deelname in?

Binnen de PIP studie volgen we de ontwikkeling van een grote groep kleuters op gedurende drie jaar. 

We vragen aan de ouders of verzorgers om vragenlijsten in te vullen en deel te nemen aan enkele interviews over het gedrag, de ontwikkeling, het temperament en de omgeving van hun kind. De vragenlijsten kunt u thuis online invullen, op een moment dat voor u uitkomt.

Daarnaast bestaat de deelname uit onderzoek in de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van Universiteit Gent (2 dagdelen, verspreid over 1 of 2 bezoeken) en 1 avond afspraak voor de hersenscan in het UZ Gent.

Tijdens de bezoeken zullen we een ontwikkelingstest afnemen om te kijken naar de vaardigheden van uw kind, onder andere op het gebied van taal en fijne motoriek, en zullen we interactieve (tablet)spelletjes spelen om naar zijn/haar gedrag en cognitieve vaardigheden te kijken. Verder zullen we zijn/haar oogbewegingen volgen (eye-tracking) en de hersenactiviteit meten (EEG) terwijl hij/zij naar filmpjes kijkt. Naast deze metingen wordt er nog een speekselstaal afgenomen bij uw kind en beide ouders voor genetische analyses.

Tot slot maken we een hersenscan (MRI) tijdens de natuurlijke slaap. Daarvoor vragen we jullie om op een avond naar ons toe te komen in het UZ Gent. Een hotelovernachting kan worden voorzien als jullie van ver moeten komen. MRI is veilig en niet-invasief. Het MRI-onderzoek is enkel mogelijk indien uw kind geen metaal in zijn/haar lichaam heeft (bijvoorbeeld pinnen of implantaten na een operatie) vanwege de magnetische werking van de scanner. Tijdens het maken van de scan mag u bij uw kind blijven en is het van belang dat hij/zij 45 minuten in slaap blijft.

Deze metingen en vragenlijsten zouden we een jaar later graag nog eens willen herhalen en twee jaar later willen we u vragen om alleen nog eens de online vragenlijsten in te vullen om zo een goed beeld van de ontwikkeling van uw kind te kunnen krijgen.

Op dit moment vragen we alleen om deelname aan het eerste onderzoeksmoment, dus wanneer uw kind tussen de 2,5 en 4,5 jaar oud is. Voor de volgende onderzoeksmomenten, dus een jaar en twee jaar later, zullen we opnieuw uw toestemming vragen voor deelname. We hopen uiteraard dat jullie op die leeftijden opnieuw zullen willen deelnemen aan de PIP studie!

Interesse in deelname? 

Voor de PIP studie zijn wij op zoek naar:

  • kinderen tussen 2,5 en 4,5 jaar oud zonder ontwikkelingsmoeilijkheden
  • kinderen tussen 3 en 4,5 jaar oud met een diagnose ASS
  • kinderen tussen 3 en 4,5 jaar oud met een vastgestelde ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking
  • kinderen tussen 4 en 5,5 jaar oud met een diagnose ADHD

Lijkt het u leuk om met uw kind mee te doen aan dit onderzoek of wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar pip@ugent.be. Graag uw telefoonnummer in de e-mail vermelden, zodat we contact kunnen opnemen met u om het onderzoek door te spreken en om uw eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

  • Telefoon: 0478/94 30 58
  • Email: pip@ugent.be
  • Adres: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, UZ Gent – Ingang 55 Heymanslaan 10, 9000 Gent.

Bekijk hier een kort filmpje voor kinderen over MRI:

Het PIP onderzoeksteam

Het PIP onderzoeksteam bestaat uit doctoraatsstudenten Marjolein Mués, Sarah Schaubroeck en Maide Erdogan en postdoctoraal onderzoeker Ellen Demurie, onder leiding van professor dr. Herbert Roeyers. Deze vier onderzoekers kunnen jullie aan de lijn krijgen en ontmoeten tijdens de verschillende delen van de PIP studie. We kijken ernaar uit kennis te maken met jullie!

Ellen Demurie

Ellen Demurie

Postdoctoraal onderzoeker

Ik werk als post-doc binnen de PIP studie en ben klinisch psycholoog. Ik ben erg geïnteresseerd in de vroege ontwikkeling van kinderen met en zonder ASS en ADHD, met een bijzondere aandacht voor (sociale) motivatie, perspectiefneming en ouder-kind interactie.

Herbert Roeyers

Herbert Roeyers

Professor en Hoofdonderzoeker

Ik ben klinisch psycholoog en gewoon hoogleraar klinische psychologie binnen het domein van de ontwikkelingsstoornissen. Verder ben ik hoofdonderzoeker van PIP bij UGent en het hoofd van de onderzoeksgroep ‘Research In Developmental Disorders Lab’ (RIDDL). Mijn onderzoek richt zich op de (vroege) sociaal-communicatieve ontwikkeling van kinderen met ASS, screening van en vroege interventie bij kinderen met ASS, en de overlap en verschillen tussen ADHD en ASS op vlak van fenotype en endofenotype.

Maide Erdogan

Maide Erdogan

PhD-student

Ik werk als PhD-student bij de PIP studie en ben experimenteel psycholoog. Ik ben geïnteresseerd in de vroege hersenontwikkeling van kinderen met autismespectrumstoornis en hoe dit in verband staat met gedragsmatige kenmerken.

Marjolein Mués

Marjolein Mués

PhD-student

Ik werk als PhD-student bij PIP en heb een achtergrond als taalkundige. Ik ben vooral geïnteresseerd in de vraag waarom sommige kinderen met ASS taalproblemen ontwikkelen en anderen niet, en hoe dit in relatie staat tot de hersenontwikkeling. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in verschillen tussen jongens en meisjes met autismespectrumstoornis.
Sarah Schaubroeck

Sarah Schaubroeck

PhD-student

Ik werk als PhD-student binnen de PIP studie en ben klinisch psycholoog. Ik werkte eerder als klinisch psycholoog in het centrum voor ontwikkelingsstoornissen. Ik ben geïnteresseerd in vroege ontwikkelingstrajecten bij kinderen met en zonder autismespectrumstoornis.