Baza wiedzy na temat badań polityk (Polskie)

Autism Community

Dziękujmy za pomoc w przekazywaniu informacji!

Jeśli ankiety zostaną wypełnione przez wystarczającą liczbę osób, będą mogły mieć znaczący wpływ na przepisy dotyczące autyzmu w Europie i poza jej granicami.

Strona zawiera:

1. Materiały umożliwiające jednoczesne udostępnienie obu ankiet:

  • Grafiki dopasowane do poszczególnych mediów społecznościowych
  • Sugerowana treść wpisów w mediach społecznościowych
  • Link do pliku PDF z dodatkowymi informacjami

2. Podobne materiały, ale dotyczące tylko badania „10 obszarów wymagających zmiany”

 

Sugerowany tekst towarzyszący grafikom w mediach społecznościowych

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do jak największej liczby osób w spektrum autyzmu, do ich opiekunów oraz osób pracujących w obszarze autyzmu. To badanie pozwoli określić, jakie kwestie są najważniejsze dla osób w spektrum. Na jakich zmianach Ci zależy? Zabierz głos! #autismresearch #autistic #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

LUB

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do osób w spektrum autyzmu i ich opiekunów. Badanie pokaże, jak różnią się doświadczenia osób w spektrum w zakresie świadczeń. Czy masz dostęp do potrzebnych świadczeń? Jak można je ulepszyć? Zabierz głos! #autismresearch #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

 

Kliknij tutaj, aby pobrać bardziej plik PDF ze szczegółami i udostępnić go mailowo.

 

Aby zapisać grafikę na swoim urządzeniu, kliknij w tę o wybranym rozmiarze prawym przyciskiem myszy.

Twitter:

Facebook/ LinkedIn:

Instagram:

 

Dziękujmy za pomoc w przekazywaniu informacji!

Jeśli ankiety zostaną wypełnione przez wystarczającą liczbę osób, będą mogły mieć znaczący wpływ na przepisy dotyczące autyzmu w Europie i poza jej granicami.

 Strona zawiera:

1. Materiały umożliwiające jednoczesne udostępnienie obu ankiet:

  • Grafiki dopasowane do poszczególnych mediów społecznościowych
  • Sugerowana treść wpisów w mediach społecznościowych
  • Link do pliku PDF z dodatkowymi informacjami

2. Podobne materiały, ale dotyczące tylko badania na temat „10 obszarów wymagających zmiany”

 

Sugerowany tekst towarzyszący grafikom w mediach społecznościowych

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do jak największej liczby osób w spektrum autyzmu, do ich opiekunów oraz osób pracujących w obszarze autyzmu. To badanie pozwoli określić, jakie kwestie są najważniejsze dla osób w spektrum. Na jakich zmianach Ci zależy? Zabierz głos! #autismresearch #autistic #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

LUB

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do osób w spektrum autyzmu i ich opiekunów. Badanie pokaże, jak różnią się doświadczenia osób w spektrum w zakresie usług i świadczeń. Czy masz dostęp do potrzebnych świadczeń i usług? Jak można je ulepszyć? Zabierz głos! #autismresearch #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

 

Kliknij tutaj, aby pobrać plik PDF ze szczegółami i udostępnić go mailowo.

 

Aby zapisać grafikę na swoim urządzeniu, kliknij w tę o wybranym rozmiarze prawym przyciskiem myszy.

Twitter:

Facebook/ LinkedIn:

Instagram:

 

Materiały dotyczące tylko badania na temat „10 obszarów wymagających zmiany”

(ponieważ do udziału zaproszone są również osoby pracujące w obszarze autyzmu)

Sugerowana treść w mediach społecznościowych

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do jak największej liczby osób w spektrum autyzmu, do ich opiekunów oraz osób pracujących w obszarze autyzmu. To badanie pozwoli określić, jakie kwestie są najważniejsze dla osób w spektrum. Na jakich zmianach Ci zależy? Zabierz głos! #autismresearch #autistic #autism rebrand.ly/10PointsPOLSKI

 

Twitter:

 

Facebook/LinkedIn:

 

Instagram:

Materiały dotyczące tylko badania na temat „10 obszarów wymagających zmiany”

(ponieważ do udziału zaproszone są również osoby pracujące w obszarze autyzmu)

Sugerowana treść w mediach społecznościowych

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do jak największej liczby osób w spektrum autyzmu, do ich opiekunów oraz osób pracujących w obszarze autyzmu. To badanie pozwoli określić, jakie kwestie są najważniejsze dla osób w spektrum. Na jakich zmianach Ci zależy? Zabierz głos! #autismresearch #autistic #autism rebrand.ly/10PointsPOLSKI

 

Twitter:

 

Facebook/LinkedIn:

 

Instagram: