Baza wiedzy na temat badań polityk (Polskie)

Autism Community

Dziękujmy za pomoc przy przekazywaniu informacji!

Jeśli ankiety zostaną wypełnione przez wystarczającą liczbę osób, będą mogły mieć znaczący wpływ na przepisy dotyczące autyzmu w Europie i poza jej granicami.

Strona zawiera:

1. Materiały umożliwiające jednoczesne udostępnienie obu ankiet:

  • Grafiki dopasowane do poszczególnych mediów społecznościowych
  • Sugerowana treść wpisów w mediach społecznościowych
  • Link do pliku PDF z dodatkowymi informacjami

2. Podobne materiały, ale dotyczące tylko badania „10 obszarów wymagających zmiany”

 

Sugerowany tekst towarzyszący grafikom w mediach społecznościowych

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do jak największej liczby osób w spektrum autyzmu, do ich opiekunów oraz osób pracujących w obszarze autyzmu. To badanie pozwoli określić, jakie kwestie są najważniejsze dla osób w spektrum. Na jakich zmianach Ci zależy? Zabierz głos! #autismresearch #autistic #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

LUB

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do osób w spektrum autyzmu i ich opiekunów. Badanie pokaże, jak różnią się doświadczenia osób w spektrum w zakresie świadczeń. Czy masz dostęp do potrzebnych świadczeń? Jak można je ulepszyć? Zabierz głos! #autismresearch #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

 

Kliknij tutaj, aby pobrać bardziej plik PDF ze szczegółami i udostępnić go mailowo.

 

Aby zapisać grafikę na swoim urządzeniu, kliknij w tę o wybranym rozmiarze prawym przyciskiem myszy.

Twitter:

Facebook/ LinkedIn:

Instagram:

 

Dziękujmy za pomoc przy przekazywaniu informacji!

Jeśli ankiety zostaną wypełnione przez wystarczającą liczbę osób, będą mogły mieć znaczący wpływ na przepisy dotyczące autyzmu w Europie i poza jej granicami.

Strona zawiera:

1. Materiały umożliwiające jednoczesne udostępnienie obu ankiet:

  • Grafiki dopasowane do poszczególnych mediów społecznościowych
  • Sugerowana treść wpisów w mediach społecznościowych
  • Link do pliku PDF z dodatkowymi informacjami

2. Podobne materiały, ale dotyczące tylko badania „10 obszarów wymagających zmiany”

 

Sugerowany tekst towarzyszący grafikom w mediach społecznościowych

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do jak największej liczby osób w spektrum autyzmu, do ich opiekunów oraz osób pracujących w obszarze autyzmu. To badanie pozwoli określić, jakie kwestie są najważniejsze dla osób w spektrum. Na jakich zmianach Ci zależy? Zabierz głos! #autismresearch #autistic #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

LUB

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do osób w spektrum autyzmu i ich opiekunów. Badanie pokaże, jak różnią się doświadczenia osób w spektrum w zakresie świadczeń. Czy masz dostęp do potrzebnych świadczeń? Jak można je ulepszyć? Zabierz głos! #autismresearch #autism rebrand.ly/autismsurveysPO

 

Kliknij tutaj, aby pobrać bardziej plik PDF ze szczegółami i udostępnić go mailowo.

 

Aby zapisać grafikę na swoim urządzeniu, kliknij w tę o wybranym rozmiarze prawym przyciskiem myszy.

Twitter:

Facebook/ LinkedIn:

Instagram:

 

 

Twitter:

 

Facebook/LinkedIn:

 

Instagram:

Materiały dotyczące tylko badania „10 obszarów wymagających zmiany”

(ponieważ do udziału zaproszone są również osoby pracujące w obszarze autyzmu)

Sugerowana treść w mediach społecznościowych

Udostępniajcie! Potrzebujemy dotrzeć do jak największej liczby osób w spektrum autyzmu, do ich opiekunów oraz osób pracujących w obszarze autyzmu. To badanie pozwoli określić, jakie kwestie są najważniejsze dla osób w spektrum. Na jakich zmianach Ci zależy? Zabierz głos! #autismresearch #autistic #autism rebrand.ly/autismsurvey2

 

Twitter:

 

Facebook/LinkedIn:

 

Instagram: